Plastični rezervoari vertiklani

Standard

Plastični rezervoari slično kai plastične kace , imaju iste osobine jer su napravljeni od istog materijala, jedina razlika je u poklopcu, plastični rezervoari

plastični rezervoari vertikalni

Plastični rezervoari vertikalni

imaju zavaren poklopac, dok plastične kace imaju npoklopac koji se može skinuti. Plastični rezervoari mogu biti vertiklani i horizontalni cisterne.

Najčešće se koriste za kao rezervoari za vodu, ali se mogu koristiti i kao rezervoari za naftu, gorivo, kiseline, hemikalije, deterdžente i slično. U njima se drže bez problema sve vrste životnih namirnica i stočne hrane jer neće promeniti sastrav materije koja se skladišti u njima.

Plastični rezervoari mogućnosti

Vertikalni plastični rezervoari se obično ne ukopavaju u zemlju, već stoje i treba ih uvek postavljati na ravnu podlogu. Sva pštećenja na njima se lagaono otklanjaju zavarivanjem. Ovi rezervoari mogu da se izoluju kako bi se očuvala temperatura u njima, koriste se za burad za pivo. Mogu biti različitih veličina i dimenzija, zavisno od prostora gde ćete ih držati.

NJihova zapremina se kreće od 250 litara do 10 000 litara standardno, ali naravno mogu biti mnogo veći sve po potrebama i željama kupaca. Vertiklani rezervoari mogu imati priključke na sve standardne i nestandardne priključnice i mreže vodovoda, kanalizacije i slično, MOgu se pretvoriti u rezervoare sa sakupljanje kišnice sa sve filterima za prečišćavanje vode.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s